Sluiting

Het is u vast al opgevallen, dat het Theehuis op de Noorderbegraafplaats nu al een paar weken is gesloten. Het bestuur heeft, in overleg met de vrijwilligers – coördinatoren, deze moeilijke beslissing moeten nemen. De sluiting is voor onbepaalde tijd. Toenemende besmettingen, aangescherpte maatregelen, een nieuwe variant en misschien op termijn nog meer ingrijpende maatregelen maakten dat wij, met pijn in ons hart, tot dit besluit moesten komen. De sluiting is vooral bedoeld om de gezondheid en
veiligheid van onze vrijwilligers te waarborgen. Overgaan tot een QR-check en het eventueel moeten weigeren van bezoekers zou een te grote druk op onze vrijwilligers kunnen hebben. Of kunnen leiden tot vervelende discussies en situaties met ongevaccineerde bezoekers, wat helaas al eens is gebeurd. Gebeurtenissen, die eigenlijk buiten het takenpakket van onze gemotiveerde vrijwilligers vallen. Wij willen onze vrijwilligers vrijwaren van onwelkome en onaangename reacties op de beperkende maatregelen.

In dit kader hebben het bestuur en de coördinatoren besloten om ook Wereldlichtjesdag 2021 van de agenda te halen.
Wij vragen om uw begrip.

Wij wensen u een goede decembermaand.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

Jaarverslag en toelichting jaarrekening 2020

Hierbij de jaarrekening van 2020 en de toelichting én het jaarverslag van de Stichting Theehuis Leeuwarden

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

ANBI

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

Wereldlichtjesdag 2019

Op de tweede zondag in december wordt Wereldlichtjesdag gehouden. Wereldwijd steken mensen rond 19.00 uur – Nederlandse tijd- kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen.

Het maakt niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het geleden is.
Het overleden kind is immers altijd in je hart en in je gedachten.
De wereld wordt zo letterlijk even wat lichter voor mensen, die een kind hebben verloren.
Daarnaast is er het besef, dat je dan niet alleen bent met je verdriet.

Het Theehuis op de Noorderbegraafplaats, Schapendijkje 4 in Leeuwarden besteedt ook aandacht aan Wereldlichtjesdag.
Wij zijn daarom op zondag 8 december vanaf 18.30 uur open om ouders, grootouders, familie, vrienden en andere belangstellenden te ontvangen.
Om ongeveer 18.50 uur lopen we gezamenlijk naar het
Monument voor Bijzondere Kinderen. Hier kunt u kaarsjes aansteken en kunt u de naam van uw overleden kind (laten) noemen.
Er is een moment van stilte. Ook worden er liederen en gedichten ten gehore gebracht.
Daarna kunnen wij elkaar weer ontmoeten in het Theehuis voor warme chocolademelk en om misschien even na te praten.

U bent van harte welkom.

IMG_2136

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

Allerzielen 2019

Zaterdagavond 2 november, 19.30 uur, bent u van harte welkom in het Theehuis.
Op deze avond, Allerzielen, herdenken wij de overledenen.
Er worden gedichten voorgelezen, muziek gedraaid en er is gelegenheid een kaarsje te branden voor uw dierbare(n).
Afhankelijk van het aantal bezoekers zal de herdenking in of bij het Theehuis plaatsvinden.
Na de bijeenkomst is er warme chocolademelk.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie