Het Theehuis bestaat 10 jaar!

‘Een bakje troost op de Noorderbegraafplaats; dat was het doel van de initiatiefnemers. In 2009 begonnen in de aula, twee jaar later in het tot een sfeervol theehuis omgetoverde oude lijkenhuisje. Een warme plek waar mensen hun rouw wordt gegund.

Natuurlijk gaat dit tweede lustrum niet zo maar voorbij. Op zaterdag 18 mei zetten we in de namiddag onze onmisbare vrijwilligers in het zonnetje met een drankje en een hapje. Voor die bijeenkomst zijn ook oud-bestuursleden en de oprichters uitgenodigd.

Van 15 t/m 19 mei is er voor al onze gasten een gratis consumptie met een traktatie. Vanzelfsprekend zijn op die dagen ook onze oud-vrijwilligers van harte welkom.

Het Theehuis is op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag open van 13.30 tot 16.30 uur en op zondag van 11.00 tot 16.30 uur.

Leave a Comment

Filed under Geen categorie

Allerzielen 2018

Vrijdagavond 2 november, 19.30 uur, bent u van harte welkom in het Theehuis.
Op deze avond, Allerzielen, herdenken wij de overledenen.
Er worden gedichten voorgelezen, muziek gedraaid en er is gelegenheid een kaarsje te branden voor uw dierbare(n).
Afhankelijk van het aantal bezoekers zal de herdenking in of bij het Theehuis plaatsvinden.
Na de bijeenkomst is er warme chocolademelk.

Leave a Comment

Filed under Geen categorie

Wereldlichtjesdag 2018

Op de tweede zondag in december wordt Wereldlichtjesdag gehouden. Wereldwijd steken mensen rond 19.00 uuur – Nederlandse tijd- kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen.

Het maakt niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het geleden is.
Het overleden kind is immers altijd in je hart en in je gedachten.
De wereld wordt zo letterlijk even wat lichter voor mensen, die een kind hebben verloren.
Daarnaast is er het besef, dat je dan niet alleen bent met je verdriet.

Het Theehuis op de Noorderbegraafplaats, Schapendijkje 4 in Leeuwarden besteedt ook aandacht aan Wereldlichtjesdag.
Wij zijn daarom op zondag 9 december vanaf 18.30 uur open om ouders, grootouders, familie, vrienden en andere belangstellenden te ontvangen.
Om 18.50 uur lopen we gezamenlijk met brandende fakkels naar het
Monument voor Bijzondere Kinderen. Hier kunt u kaarsjes aansteken en kunt u de naam van uw overleden kind (laten) noemen.
Er is een moment van van stilte. Ook worden er liederen en gedichten ten gehore gebracht.
Daarna kunnen wij elkaar weer ontmoeten in het Theehuis voor warme chocolademelk en om misschien even na te praten.

U bent van harte welkom.

IMG_2136

Leave a Comment

Filed under Geen categorie

Gemoedelijke sfeer, goede koffie, en een luisterend oor vind je bij het Theehuis

bijgewerkt op 20.01.2017

Dat alles is te vinden op een plek waar je dat niet zo gauw zou verwachten. Sinds een jaar is er op de fraai onderhouden Noorderbegraafplaats een Theehuis geopend voor de bezoekers van deze begraafplaats. Het Theehuis bevindt zich in het voormalige baarhuisje, links van de ingang welke naar de vernieuwde aula leidt. Op de Noorderbegraafplaats  zijn ca 21.000 graven en urnen. Jaarlijks wordt de begraafplaats bezocht door duizenden nabestaanden, die vaak van heinde en verre komen om het graf  of de urn van hun dierbaren te bezoeken. Als u de Noorderbegraafplaats bezoekt, nodigen we u uit om ook eens even bij ons Theehuis naar binnen te lopen voor een kopje thee of koffie.

Wat is het mooi, dat er een plek is, waar het heerlijk is om “vanuit de kou, beladen met verdriet, in de warmte van het Theehuis te komen” , zo schreef een bezoekster in het gastenboek. In het Theehuis kan je terecht voor thee, koffie of een frisdrank. Even bijkomen van de reis naar de begraafplaats toe of van de wandeling naar graf of urn en de daarmee gepaard gaande herinneringen. Maar er is meer. In het Theehuis vind je lectuur over verlies, rouw en verdriet en … een luisterend oor.

Het Theehuis wordt bemenst door vrijwilligers, die als gastvrouw of gastheer de bezoeker ontvangt en welkom heet, op verzoek iets te drinken serveert en aandacht heeft en geeft. Vrijwilligers werken in duo’s samen gedurende een aangesloten blok van (max) vier uur.

De openingstijden zijn momenteel op woensdag t/m zaterdag van 13.30-16.30 uur en op zondag van 11.00-16.30 uur.
Graag wil het bestuur van het Theehuis op deze dagen meer  bezoekers kunnen ontvangen.
Maar daarvoor zijn meer vrijwilligers nodig. Momenteel zijn er dertig actief, die minstens eenmaal per maand een dienst van vier uur draaien.

Heb je na het lezen van dit artikel belangstelling om vrijwilliger te worden bij ons of wil je eerst nog meer geïnformeerd worden? Kijk dan op deze site op de pagina Vrijwilligers.

Direct bellen met de coördinator van het Theehuis kan ook:
Anny van der Veen 06 40561484. Zij geeft u graag alle informatie!

Leave a Comment

Filed under Gastenboek, Vrijwilligers

Een stukje geschiedenis over ons Theehuis

De officiële opening van ons theehuis heeft plaats gevonden op 2 november 2011, Allerzielen. Er waren ongeveer 80 belangstellenden. Harry Wiersma verrichtte de aftrap. In zijn speech liep hij mijmerend over de begraafplaats naar het graf van zijn moeder. Met twee mobiele telefoons om altijd bereikbaar te zijn.  Daarna was het tijd voor een borrel, sapje en hapje.  Dit vond plaats in de aula, omdat het theehuis geen plaats kan bieden aan al deze mensen. Met vele fakkels liep de stoet daarna naar het theehuis. Hier stonden 40 kleine lantaarns brandend langs het toegangspad. De opening werd verricht door een vrijwilliger van het eerste uur, Froukje Lezwijn. Door het drukken op een knop werd het licht ontstoken in het theehuis. De gasten konden daarna een kijkje nemen in het theehuis. Elke vrijwilliger kon het licht meenemen in de vorm van een brandende lantaarn.
zie Leeuwarder Courant 3 november 2011 en Friesch Dagblad 3 november 2011
20.06.2011
Het bestuur heeft besloten om op zaterdag 16 juli 2011 de deuren open te doen van ons eigen theehuisje.
Wij zijn dus op zondag 10 juli de laatste keer te gast in de aula.
Het theehuisje zal open zijn op de zaterdagen en zondagen van 13-17 uur.
03.01.11 Het bestuur heeft besloten om het theehuis in ons tijdelijk onderkomen van de aula per 1 januari stop te zetten. Het tijdelijk karakter duurt nu al ruim anderhalf jaar, er dienen nieuwe afspraken te worden gemaakt met de gemeente. Dit overleg vindt plaats op 5 januari. Dan zal het bestuur zijn besluit heroverwegen, de tijdelijke constructie wordt voortgezet of toch wachten op de definitieve huisvesting in ons gebouw bij de ingang. De verbouwing hiervan stagneert. Het bestuur is bezig dit weer nieuw leven in te blazen.
Op 11 mei 2010 heeft het college van B&W besloten om ons het gebouwtje bij de ingang gratis in bruikleen te geven.
Elders op deze website meer berichtgeving. Hier komt straks meer informatie over ons nieuwe theehuis.

Leave a Comment

Filed under Nieuws