Contact

Coördinator Anny van der Veen is bereikbaar via het mailadres:

coordinatoren@theehuisleeuwarden.nl

 

Het bestuur is bereikbaar via het mailadres:

bestuur@theehuisleeuwarden.nl

De samenstelling van het bestuur is:

voorzitter:               mevrouw A. Veltman

secretaris:                de heer A. Engbrenghoff

penningmeester:   de heer C.U. Kamminga