Bestuur

voorzitter:              mevrouw A. Veltman

secretaris:               de heer A. Engbrenghoff

penningmeester:  de heer C.U. Kamminga

– zie ook onder Contact –